ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Дата на раждане: 19 май 1983г.

Семейно положение: Женен с две деца

Образование: Магистър по "Финанси" Югозападен университет "Неофит Рилски"

Магистър по "Национална сигурност" Югозападен университет "Неофит Рилски"

Бакалавър по "Стопанско управление" Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

Професионален бакалавър по "Маркетинг" Колеж по Мениджмънт , маркетинг и търговия гр. София

Професия: Икономист

Професионален опит:

Юли 2023г.- момента Заместник областен Управител на област Благоевград

45- Народно събрание- Народен представител

44 - Народно събрание- Народен представител

2011г.-2017г. Заместник-кмет на община Банско

Член на ПП ГЕРБ от 2007г.

Общински ръководител на МГЕРБ от 2008г-2016г.

Член на общинското ръководство от 2015г.

Общински ръководител от 2019г.-2021г

Общински ръководител от 2021г.-момента

Председател на "Съюз на туристическия бизнес" - Банско 2009-2011 г.

Дата на раждане: 05 март 1990г.

Семейно положение: Неомъжена

Образование: Средно специално

Професионален опит: Продавач-консултант; Младши-експерт Агенция по заетостта;Технически сътрудник

Член на ПП ГЕРБ от 2017г.

Член на общинското ръководство от 2021г.-момента

Дата на раждане: 05 декември 1990г.

Семейно положение: Женен с две деца

Образование: Бакалавър по "Икономика на туризма" гр. Благоевград колеж по "Икономика и мениджъмънт"

Професия: Икономист

Професионален опит: Предприемач

Член на ПП ГЕРБ от 2017г.

Член на общинското ръководство от 2021г.-момента

Дата на раждане: 16 септември 1987г.

Семейно положение: Неженен

Образование: Магистър по "Стопанско управление" Югозападен университет "Неофит Рилски"

Бакалавър по "Информатика" Югозападен университет "Неофит Рилски"

Професия: Компютърен специалист

Професионален опит: Предприемач

Член на ПП ГЕРБ от 2016г.

Член на общинското ръководство от 2021г.-момента

Дата на раждане: 19 февруари 1976г.

Семейно положение:Разведена, с едно дете.

Образование: Магистър по "Право" Югозападен университет "Неофит Рилски"

Магистър по "Финанси" Югозападен университет "Неофит Рилски"

Бакалавър по "Предучилищна педагогика" Югозападен университет "Неофит Рилски"

Професия: Юрист

Професионален опит:

от 1999г. до 2011г. ДГС – Места - Човешки ресурси.

от Април 2011г. - ноември 2011г. ДГС – Места - Юрисконсулт.

от ноември 2011 г.- 2015г. Кметски наместник в с. Места.

от ноември 2015г.- ноември 2019г. Кмет на кметсво с. Места

от 2020г. - момента в ДГС- Места - финансов контрольор

Член на ПП ГЕРБ - Банско от 2007г.

Член на общинското ръководство от 2015г.-момента