ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

 

a matsurevАлександър Иванов Мацурев

Дата на раждане:

19 май 1983

женен с едно дете

Образование: бакалавър по стопанско управление,  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Магистър по "Финанси" и "Национална сигурност" в Югозападен университет “Неофит Рилски”

Професия: икономист

Професионален опит: от 2017г - момента Народен представител

заместник-кмет на община Банско 2011-2017 г.

член на ПП ГЕРБ от 2007г.

Общински ръководител на МГЕРБ от 2008г-2016г.

член на общинското ръководство от 2015г

Председател на “Съюз на туристическия бизнес” - Банско 2009-2011 г.