ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Акценти:

 • Имам идея да работим върху създаването на нов уникален продукт – „Банско и Добринище Туристическа Карта“
 • Нужно е да се насърчават разнообразни туристически инициативи, включително спортни събития и културни фестивали
 

 • Г-н Галчев, каква е вашата цел за развитието на град Добринище и как ще допринесете за постигането й?
 • Моята цел е да направим Добринище процъфтяващо място за всички граждани. Ще работя усилено за развитие на туризма, укрепване на икономиката и подобряване на образованието и здравеопазването в общината. Чрез моите усилия в общинския съвет целта ще бъде  да създадем устойчиво и проспериращо общество.
 • Как ще подкрепите и насърчите икономическия просперитет на общината?
 • За да насърчим икономическия растеж, ще работим за привличане на нови инвестиции в областите на туризма и инфраструктурните подобрения. Ще насърчаваме предприемачите и местните бизнеси чрез създаване на бизнес-приятелска среда и програми за подкрепа на местните предприятия.
 • Как ще привлечете младите хора обратно в Добринище и какви инициативи ще стимулират тяхното задържане в града?
 • Младите хора са бъдещето на Добринище и ще работя за създаването на инициатива на общинскo ниво, предлагаща бонуси и стимули за млади семейства, които решат да създадат свои домове в града. Освен това ще насърчавам образователни и културни програми, предназначени за младите хора.
 • Предложете идея за създаване на инициатива на общинскo ниво, която да помогне за решаване на демографския проблем.
 • Една идея би могла да бъде създаването на програма, предоставяща бонуси на млади семейства, които решат да имат деца в Добринище. Този бонус може да включва финансова подкрепа, такси и субсидии за образование, и други инициативи, които да насърчат раждаемостта и семейните структури.
 • Как виждате възможностите за развитие на туризма в град Добринище и как ще работите за тяхното използване?
 • Туризмът е от ключово значение за икономиката на Добринище и имаме голям потенциал за негово развитие. Планирам да насърчавам разнообразни туристически инициативи, включително спортни събития и културни фестивали чрез активен маркетинг, за да привлечем по-голям брой посетители през цялата година.
 • Как бихте привлекли нови туристи в района и каква идея имате за разнообразяване на туристическите атракции?
 • Една идея за привличане на нови туристи в района е създаването на „Банско и Добринище Туристическа Карта“, която би предоставяла на посетителите достъп до различни туристически забележителности и услуги на специални цени. Тази карта би включвала достъп до музеи, писти за ски и сноуборд, термални курорти и дори местни ресторанти. Този проект би предоставил на туристите стимул да прекарат повече време и да изживеят повече от красотите на Добринище, което ще допринесе за икономическия растеж и разнообразяване на туристическите атракции в района.
 • Какво мотивира вашия лозунг „Работим за Добринище“ и как ще го изпълните, ако бъдете избран?
 • Лозунгът „Работим за Добринище“ отразява нашия ангажимент и желание да служим на общината. Аз и екипа, от който съм част, сме готови да работим усилено, с цел постигане на нашите обещания и подобряване живота на хората в Добринище. Нашата мисия е да създадем по-добро и по-процъфтяващо Добринище.
Визитка:

 • Роден на 21 юли 1994г.;
 • Семеен с едно дете;
 • Бакалавър по “Икономика на търговията” в “Университет за национално и световно стопанство град София;
 • Владее английски език;