ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Акценти:

 • Искам да насърчавам обмените по програми като „Еразъм“, за да предоставим на младите хора възможността да разширяват своите знания и опит
 • Общината може да играе ключова роля в стимулирането на историческия туризъм
 • Г-жо Макриева, като кандидат за общински съветник, какви са вашите планове и идеи за развитие на образованието в Община Банско?
 • Образованието е основен стълб за развитието на общността ни. Планирам да работя за подобряване на условията в училищата и насърчаване на образователните инициативи. Имам конкретни планове за развитие на ученическия туризъм, за да покажем на децата нашата красива природа и история. Също така, ще насърчавам обмените по програми като „Еразъм“, за да предоставим на младите хора възможността да разширят своите знания и опит.
 • Как бихте насърчили развитието на ученическия туризъм в района и използването на хотелските бази за образователни цели?
 • Ученическият туризъм има огромен потенциал в нашия район. Планирам да си сътрудничим с образователни институции и хотелиери, за да създадем специални програми за учениците. Хотелските бази могат да бъдат използвани за образователни лагери и събития, където децата могат да се учат не само чрез учебни материали, но и чрез практически опит и свръзване с природата.
 • Как бихте насърчили историческия туризъм в Банско и каква роля играе общината в стимулирането му?
 • Банско има богата история и културно наследство, които трябва да се насърчават и запазват. Общината може да играе ключова роля в стимулирането на историческия туризъм чрез поддържане и реставриране на историческите обекти и създаване на образователни маршрути за посетители. Ще насърчавам събития и фестивали, свързани с историята на града, за да привлечем туристи и да го направим още по-привлекателен за посещение.
 • Какво е вашето послание към избирателите и как бихте ги убедили да подкрепят вашата кандидатура?
 • Моето послание към избирателите е, че се ангажирам да работя за по-добро образование и по-зелен град Банско. Като учител и майка, разбирам важността на образованието и опазването на природата. Обещавам да се боря за подобряване на условията и престижа на училищата и насърчаване на образователни инициативи. Моля ви да ми дадете възможността да служа на нашата общност и да работим заедно за по-добро Банско.
 

Визитка:

 • Родена на 10 януари 1977г.;
 • Магистър по „Математика и информационни технологии“ Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград;
 • Учител по математика и и информационни технологии в СУ „Неофит Рилски“ гр. Банско