ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Интервю с Магдалена Любенова Юсева, кандидат за общински съветник на Община Банско:

Моята цел е да работим за по-чист въздух  и опазване на природните ресурси

Акценти:

 • Ще създам механизми за диалог между общината и местните инициативи, за да се обменят идеи и ресурси
 • Обещавам да бъда гласът, който ще насърчава политики и решения в подкрепа на чистата природа и екологичния живот в града
 • Г-жо Юсева, като кандидат за общински съветник, какви са вашите идеи и планове за екологичното развитие на Община Банско?
 • Екологичното развитие е от изключително значение за Банско, тъй като градът ни се намира сред прекрасната природа на планините Пирин и Рила. Моята цел е да работим за по-чист въздух, чиста вода и опазване на природните ресурси. Ще подкрепя иновативни проекти за устойчиво управление на отпадъците и въвеждане на екологични технологии в общината.
 • Как планирате да подобрите чистотата и опазването на околната среда в Банско?
 • Чистотата и опазването на околната среда изискват съвместни усилия на гражданите и общината. Ще работя за поддържане на обществените пространства, като паркове и градини, чисти и поддържани. Ще насърчавам образователни кампании и проекти, които да повишават осведомеността на гражданите за опазването на околната среда и важността на рециклирането на отпадъци.
 • Как бихте насърчили сътрудничеството между общината и местните инициативи за опазване на околната среда?
 • Сътрудничеството е от съществено значение за постигане на целите в областта на околната среда. Ще създам механизми за диалог между общината и местните инициативи, за да се обменят идеи и ресурси. Ще подкрепя финансовото подпомогане на проекти и инициативи, които се занимават с опазване на природата и екологичната осведоменост.
 • Какво е вашето послание към избирателите и как бихте ги убедили да подкрепят вашата кандидатура?
 • Моето послание към избирателите е, че всички трябва да бъдем ангажирани за да работим за по-зелено и устойчиво Банско. Аз поемем такъв ангажимент към всички жители на общината. С моя опит и страст към опазване на околната среда, обещавам да бъда гласът, който ще насърчава политики и решения в подкрепа на чистата природа и екологичния живот в града. Моля ви да ми дадете възможността да ви представлявам и да работя заедно с вас за по-доброто бъдеще на Банско.
 • Какви са вашите планове за иновации в областта на екологията и опазването на околната среда?
 • Иновациите са ключът към устойчиво развитие. Планирам да насърчавам развитие на изследванията в областта на екологията и да интегрирам нови технологии за опазване на природата. Това включва въвеждане на екологични технологии в областта на възобновяемата енергия, водоснабдяването и отоплението.
 • Имате ли идея как да ангажирате младежите и образованието им по въпросите на околната среда?
 • Младите хора са бъдещето на нашата общност и е важно да ги включим в процесите за опазване на околната среда. Ще работя за създаването на програми и инициативи, които да насърчат младежите да бъдат активни в защитата на природата. Ще подкрепям образователни и обучителни проекти, които да им предоставят знания и умения за опазване на околната среда.
Визитка:

 • Родена е на 12 април 1989 г.
 • Неомъжена
 • Магистър по екология и опазване на околната среда в Югозападен университет “ Неофит Рилски“ гр. Благоевград;
 • Била е младши експерт “ Екология и чистота“ към Общинска администрация Банско.
 • От 1 декември 2021г. до момента управител на фирма.
 • Член на ПП ГЕРБ от 2011 г.