ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Управлението на горите и водните ресурси на Банско са мой приоритетАкценти:

 • Насърчаването на зелените инвестиции е ключов фактор за развитието на региона
 • Природата е наш основен актив – трябва да я ценим и пазим
 • Трябва да насърчим младите хора да избират да живеят и да се развиват в Банско и района
 • Г-н Пидов, може ли да ни кажете защо решихте да се кандидатирате за общински съветник и каква е вашата мотивация за участие в обществения живот?
 • Здравейте, моят мотив за участие в обществения живот на Община Банско и решението ми да стана кандидат за общински съветник идват от дългогодишния ми професионален опит в областта на горите и лесовъдството. Виждам голям потенциал в тази област и вярвам, че мога да допринеса за устойчивото и отговорно управление на нашите горски ресурси и природата като цяло. Освен това, искам да съдействам за развитието на Банско като туристическа и културна дестинация, в която да се наслаждаваме на красивата ни природа и богатата култура.
 • Каква е вашата визия за развитието на Банско и какви са приоритетите ви като общински съветник?
 • Моята визия за развитието на Банско включва няколко важни аспекта. Първо, искам да видя по-голям акцент върху устойчивото развитие и опазване на природните ресурси на нашия регион. Това включва рационално управление на горите и водните ресурси, както и насърчаване на зелени инвестиции. Второ, смятам, че туризмът и културните инициативи са ключови за развитието на нашия град. Трябва да инвестираме в туристическа инфраструктура и да организираме събития и фестивали, които да привличат посетители и да поддържат богатата култура на Банско.
 • Какви конкретни инициативи и проекти планирате да предложите като общински съветник?
 • Една от инициативите ми е да работя за засилване на контрола и рационалното управление на горите в общината. За тази цел ще предложа създаването на програми за опазване на горските екосистеми и устойчиво използване на дървесните ресурси. Освен това ще подкрепя инициативи за развитие на туризма, като организиране на събития и фестивали, които ще привличат посетители и ще подобрят икономическото състояние на града.
 • Като председател на младежкото ГЕРБ в Банско можете ли да споделите вашите виждания за ролята и важността на младите хора в съвременното общество и как можем да ги задържим в нашия град? Какво е вашето послание към младежите, които искат да допринесат за развитието на Банско?
 • Младите хора са бъдещето на нашето общество и имат изключително важна роля в неговото развитие. Като председател на младежкото ГЕРБ в Банско, аз вярвам в тяхната способност да внесат промени и да допринесат за напредъка на нашия град. За да задържим младите хора в Банско трябва да създадем условия, които да ги мотивират да останат тук. Това включва предоставяне на образователни и професионални възможности, развитие на културни и спортни събития, както и подкрепа за предприемачество и иновации. Младежките организации и инициативите им играят ключова роля в този процес. Моето послание към младежите е да не се страхуват да изразяват своите идеи и да бъдат активни членове на общността. Техният принос е ценен и аз съм тук, за да ги подкрепя, и да работя заедно с тях за по-доброто бъдеще на Банско. Младите хора имат място в съвременното общество и заслужават възможности за развитие и реализация на своите идеи.
 • Какво бихте казали на избирателите, за да ги убедите да подкрепят вашата кандидатура на изборите?
 • Искам да кажа на избирателите, че аз съм предан на идеите за устойчиво развитие, опазване на природата и развитие на културата. С дългогодишния си професионален опит и ангажимент в областта на горите и лесовъдството съм готов да работя усилено за благото на Банско и неговите граждани. Аз съм тук за да служа на общността и да работя с вас, за да направим Банско още по-добро място за живот.
 • Какви са вашите планове за взаимодействие с гражданите и как ще ги включите в процеса на вземане на решения?
 • Плановете ми включват редовен диалог с гражданите и организиране на публични обсъждания по важни въпроси за общината. Ще се стремя да бъда достъпен и отворен към предложенията и мнението на гражданите. Също така, ще използвам различни средства за комуникация, като социалните мрежи и обществени срещи, за да поддържам активен контакт с всички.
 • Накрая, какво послание бихте искали да изпратите към избирателите преди изборите на 29 октомври?
 • Искам да кажа на избирателите, че имаме възможността да направим Банско по-добро и по-устойчиво място за живот. Гласувайте за мен и за отбора на ГЕРБ, за да работим заедно за усъвършенстването на нашия град и защитата на нашата природа. С вашата подкрепа и активно участие, можем да постигнем големи неща.