ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

306095015 10216828915793743 8570107842061420316 n

За  нас в ГЕРБ образованието  е  стратегически  и  национален  приоритет.  Ангажираме  се  да  затвърдим  водената  политика  на  увеличаваща  се  бюджетна подкрепа  за  сектора  и  да  повишим  разходите  за  образование  до 5  на  сто от  БВП  (за  периода 2017  -2021  г.  бяха  увеличени  от  3,6  на  4,5  %  от  БВП).  

Инвестициите  в  образование,  в  т.  ч. във  висше  образование,  са  инвестициите  с  най-висока  обществена  възвръщаемост.  

В  периода  от  2015-2020  година  бяха  извършени  ключови реформи  и  инвестиции  във  всички  сегменти  на  системата  на  предучилищното, училищното и  висшето  образование.  Те  трябва  да  се  надградят  и  да  станат  устойчиви,  за  да  ползваме резултатите  от  тях  като  общество. 
В  тях  трябва  да  остане  и  най-  важният  акцент  -  човешкият фактор.  Това  са  учителят,  преподавателят  и всички  други  ангажирани  в  системата,  на  които разчитаме  като  общество,  за  да  се  справим  с  най-значимите  предизвикателства  пред  нас  като държава  и  общество.
ГЕРБ  се  ангажираме  да: 
1.  Поддържаме  средните  учителски  заплати  на  ниво  над  125 %  от  средните  за  страната и  ежегодно  да увеличаваме  учителските  заплати  с  темп  изпреварващ  увеличението на  средната  заплата  за  страната. 
2.  Провеждаме политика  за  изпреварващ  ръст  на  основните  заплати  на  преподавателите в  системата  на  висшето  образование  и  да  повишим средната заплата  в  сектора  на  ниво от  над  150  %  от  средната  за страната. 
3.  Увеличим  средните  възнаграждения  на  непедагогическия  персонал  в  детските градини  училищата  и  на  непреподавателския  персонал  във  висшите  училища  до минимум  средната  заплата  за  страната. 
В  хората от  системата  е  ключът  към  по-добро образование
Поемам личен ангажимент да поставя всички проблеми в сектор "Образование" от регион Благоевград в 48-то НС и да следя за тяхното решаване!
Заедно сме по-силни!